LỚP CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Đơn Vị Liên Kết

Các đơn vị liên kết của
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐÔNG DƯƠNG
 1. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Chợ Mới
 2. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tri Tôn
 3. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Thoại Sơn
 4. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Châu Phú
 5. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tịnh Biên
 6. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Châu Thành
 7. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện An Phú
 8. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tân Châu
 9. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Mỹ Luông
 10. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Phú Tân 
 11. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm tỉnh An Giang
 12. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Phú Quốc
 13. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên An Minh
 14. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Vĩnh Thuận
 15.  Trường Trung Cấp Vùng Tứ Giác Long Xuyên
 16. Trường Trung Cấp Nghề Châu Đốc
 17. Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Bình Minh
 18. Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Vị Thủy
 19. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Long Mỹ