Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CSLK CẦN THƠTrung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Cái Răng
Địa chỉ: Số 13, Khu Vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ.
Điện Thoại: 0292 3 846 259
Fax: 0710 3 846 259
Email: ttgdtxcairang.cantho@moet.edu.vn