Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CSLK HẬU GIANG


Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Vị Thủy
Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Thị Định, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoai: 0293 3 573344
Fax:
Email:  ttdnvithuyhg@gmail.com


Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Long Mỹ
Địa chỉ: Lộ 931, Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoai: 0293 3 871654
Fax:
Email: gdtxlongmy@haugiang.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Châu Thành
Địa chỉ: Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoai: 0293 3 956256
Fax:
Email:gdtxchauthanh@haugiang.edu.vn