Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CSLK VĨNH LONGTrường Đại Học Cữu Long
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 8311 55

Fax:
Trung Tâm Dạy Nghề và Giới Thiệu Việc Làm Bình Minh
Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 892928
Fax: