Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

CSLK Tiền Giang

Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Đoàn Tiền Giang

Địa chỉ: 95/3 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện Thoại: (0273) 3883554  -  (0273) 3973187

Fax: (0273) 3973188.

Email: ttccongdoantg@yahoo.com.vn