Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

CSLK Cà Mau

Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Cà Mau

Địa chỉ: Số 777 Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8, Thành phố Cà Mau.
Điện Thoại: 0290 3 828 034
Email: kinhtekythuat_camau@yahoo.com