Share:

 ĐĂNG KÝ VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN


Website : www.irdet.edu.vn - Email : irdet@yahoo.com

THÔNG TIN CÁ NHÂN

:


:* Số CMND

:

* Hộ khẩu thường trú:


* Chuyên Ngành:


* Công việc mong ước:

* Vị trí

* Mức lương thấp nhất:

* Mức lương cao nhất

* Thời gian làm việc ( toàn thời gian hoặc bán thời gian):


Form đăng ký sẽ được gởi đến phòng Tổ Chức Hành Chánh . Chúng tôi sẽ phúc đáp lại trong thời gian sớm nhất.

 
* Chỗ nào có dấu * là bắt buộc điền vào


Không có nhận xét nào