Share:

  Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên Cứu &

Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục:


1.Hội thảo khoa học:  

Tên đề tài: Sự phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bạc Liêu năm 2009.
 
Tên đề tài: Đánh giá tình trạng nhu cầu học Nghề của người dân ở một số Phường, Xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

2013-01-18_111748
Tên đề tài: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác văn thư trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Và đề án sơ cấp nghề Văn thư Hành chính


Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố phát triển tiềm lực khoa học công nghệ thành phố Cần Thơ.  
Tên đề tài: Văn hóa Cần Thơ : Thực trạng và vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa Cần Thơ trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam.
Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ.
Tên đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020.
- Tên đề tài: Lịch sử đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh (1930-2012)


- Tên đề tài "Giới thiệu công nghệ đào tạo từ xa trực tuyến"

2. Tọa đàm khoa học:
 Tên đề tài: Đề xuất giải pháp liên kết hỗ trợ xây dựng mô hình phục vụ sinh viên ở ký túc xá trong vùng dự án.
Tên đề tài: Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Nghề Đông Dương.
2013-01-18_111942
- Tên đề tài: Ứng dụng Khoa học Công nghệ- Giáo án điện tử trong giảng dạy.
 2013-01-18_113534
Tên đề tài: Kinh nghiệp và giải pháp trong quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương

Không có nhận xét nào