Liên kết đào tạo

 CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐÔNG DƯƠNG 1. Viện Đại Học Mở Hà Nội
 2. Viện Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
 3. Viện Đào Tạo - Nghiên Cứu Về Tổ Chức và Hành Chánh
 4. Học Viện Hàng Không Việt Nam
 5. Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
 6. Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng
 7. Trường Đại Học Đà Lạt
 8. Trường Đại Học Cửu Long
 9. Trường Đại Học Trà Vinh
 10. Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Bạc Liêu
 11. Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long
 12. Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng
 13. Trường Trung Cấp KT-KT An Giang
 14. Trường Trung Cấp KT-KT Cà Mau
 15. Trường Trung Cấp KT-KT Tiền Giang
 16. Trường TCN vùng Tứ Giác Long Xuyên
 17. Trường TCN KT-KT Công Đoàn Tiền Giang
 18. Trường TCN KT-KT Công Đoàn An Giang
 19. Trường TCN Châu Đốc