Đăng ký trực tuyến hệ đại học

Share:
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN HỆ ĐẠI HỌC
----o0o----
CÁC NGÀNH

1. Quản Trị Kinh Doanh
2. Kế Toán Doanh Nghiệp
3. Luật Kinh Tế

Đối tượng tuyển sinh:
- Cán bộ công chức, học sinh hay những người đang làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, và tư nhân đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 2.5 - 4 năm
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.
- Thủ tục đăng ký: Tải tại đây