Friday, December 28, 2012

CSKL AN GIANG

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Chợ Mới
Địa chỉ: Đường Châu Văn Liêm, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 867071
Fax:
Email: ttgdtxchomoi@angiang.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tri Tôn
Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, thị trấn Tri Tôn, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang
Điện thoại: 0296 772447
Fax:
Email: ttgdtxtriton@angiang.edu.vn

Trung Tâm Dạy Nghề và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Thoại Sơn
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Ấp Đông Sơn 2, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 879747
Fax:
Email: ttdn_gdtxthoaison@angiang.edu.vn

Trung Tâm Dạy Nghề và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Châu Phú
Địa chỉ: Đường số 4, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 685123
Fax:
Email: ttdn_gdtxchauphu@angiang.edu.vn

Trung Tâm Dạy Nghề và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Châu Thành
Địa chỉ: Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 667010
Fax:
Email: ttdn_gdtxchauthanh@angiang.edu.vn

Trung Tâm Dạy Nghề và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 827403
Fax:
Email: ttdn_gdtxphutan@angiang.edu.vn

Trung Tâm Dạy Nghề và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tịnh Biên
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, Thị Trấn Nhà Bàn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 740899
Fax:
Email: ttdn_gdtxtinhbien@angiang.edu.vn
 
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tân Châu
Địa chỉ: Đường Số 2, Nguyễn Công Nhàn, Phường Đông Hưng, Thị Xã Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 823358
Fax:
Email: ttgdtxtanchau@angiang.edu.vn
 
Trung Tâm Dạy Nghề và Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện An Phú
Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Ấp An Thịnh, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 679 469
Fax:
Email: ttdn_gdtxanphu@angiang.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Mỹ Luông
Địa chỉ: Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 885091
Fax:
Email: ttgdtxmyluong@angiang.edu.vn

Trung Tâm Giới Thiệu Việc làm Tỉnh An Giang
Địa chỉ: 77 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 955155
Fax: 0296 856700
Email: gtvlag@gmail.com         -           lamvlag@gmail.com
Website: http://vieclamangiang.com.vn
 
Trường Trung Cấp Nghề Châu Đốc
Địa chỉ: Đường Kênh Hòa Bình, Khóm Châu Long 8, Xã Châu Phú B, Huyện Châu Đốc, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296 550409
Fax: 0296 867071
Email: