CSLK KIÊN GIANG

Share:

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên An Minh
Địa chỉ: Khu vực 2, Thị Trấn Thứ 11, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 884510
Fax:
Email: ttgdtxanminh.kiengiang@moet.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện An Biên
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ 3, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 881722
Fax:
Email: ttgdtxanbien.kiengiang@moet.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Gò Quao
Địa chỉ: Phước Trung 1, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 824246
Fax: 0297 3 824919
Email: ttgdtxgoquao.kiengiang@moet.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Châu Thành
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thuận A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 836218
Fax:
Email: ttgdtxchauthanh.kiengiang@moet.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Phú Quốc
Địa chỉ: Số 2A, Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 0297 3 847951
Fax:
Email: ttgdtxphuquoc.kiengiang@moet.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Vĩnh Thuận
Địa chỉ: Số 237, Ấp Vĩnh Đông 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 560476
Fax:
Email: ttgdtxvinhthuan.kiengiang@moet.edu.vn

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Giồng Riềng
Địa chỉ: 28, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 382 6836
Fax:
Email: ttgdtxgiongrieng.kiengiang@moet.edu.vn

Trường Trung Cấp Nghề Vùng Tứ Giác Long Xuyên
Địa chỉ: Ấp 3 Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3 695270
Fax:
Email: ttdntglx_kg@yahoo.com.vn