Thursday, September 26, 2013

CSLK Bạc Liêu

Trung Tâm Dạy Nghề Tư Thục Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 13, Nguyễn Thái Học, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825325
Fax: 0291 3 825325
Email: trungtamdnttbaclieu@gmail.com.