Thursday, September 26, 2013

CSLK Bến Tre

Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Thạnh Phú
Địa chỉ: Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Điện Thoại: 0275 3 870836
Fax: 
Email: daynghethanhphu@yahoo.com


Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Mỏ Cài Nam
Địa chỉ: Thị Trấn Mỏ Cài, Huyện Mỏ Cài Nam, Tỉnh Bến Tre

Điện Thoại: 0918 990 791
Fax: 
Email: TTGDTXMoCay@bentre.edu.vn


Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Chợ Lách
Địa chỉ: Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện Thoại: 0902 799 135
Fax: 
Email: 
TTGDTXChoLach@bentre.edu.vn