Wednesday, October 2, 2013

CSLK Sóc Trăng

Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Mỹ Xuyên
Địa chỉ: Ấp Cần Đước, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299 3 854 880
Fax: 029 93 854 880
Email: myxuyenttdn@yahoo.com.vn