Tuyển sinh ngắn hạng

Share:
VIỆN NC&PTCN GIÁO DỤC
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
ĐÔNG DƯƠNG
–––––––––––––––––––––––
Số: 10  /TCNĐD-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
 Cần Thơ, ngày 03 tháng 6  năm 2014

THÔNG BÁO
V/v mở Kỳ thi chứng chỉ Anh văn – Tin học trình độ B khóa 3 tại TP. Cần Thơ
                                      ––––––––––––––––––––––––––––––––
Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương liên kết với Trung Tâm Ngoại Ngữ Viện Đại Học Mở Hà Nội tổ chức kỳ thi chứng chỉ Anh văn, Tin học ứng dụng trình độ B vào ngày 27/07/2014.
-         Đối tượng đăng ký: Tất cả các đối tượng.
-         Hình thức đăng ký thi: Đăng ký theo đơn mẫu
-         Thủ tục đăng ký gồm có:
-         + Đơn đăng ký đầy đủ thông tin.
-         + 01 bản photo CMND công chứng.
-         + 01 ảnh 3x4 mới chụp không quá 3 tháng
-          Nộp mức phí 1 CCB: 850.000 đ/ Chứng chỉ
-          Thời gian đăng ký từ ngày 28/05/2014 đến ngày 17/07/2014.
-          Ngày thi 19- 20/07/2014
-         Địa điểm thi: Trung Cấp Nghề Đông Dương
-         Địa chỉ: Đường số 10, Khu Dân Cư Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, T. Phố Cần Thơ
Điện thoại:  07103 917 935  -  0939 366 872
Nơi nhận:
- Đăng Website;
- Viện NC&PTCNGD;
- Trường TCNĐD
- Lưu: Văn thư, TSCCP. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)   Phạm Ngọc Diễm


BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
––––––––––––––
Số:      /HVTP-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 28  tháng 5 năm 2014


THÔNG BÁO
Về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 15 tại TP. Cần Thơ
––––––––––––––––––––––––––––––––
Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, Học viện Tư pháp liên kết với Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ Giáo dục mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 15 học tại TP. Cần Thơ, Học viện Tư pháp thông báo như sau:
- Đối tượng đào tạo: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (bao gồm tất cả các loại hình đào tạo).
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. Trường hợp hồ sơ đăng ký học nhiều hơn chỉ tiêu đào tạo, Học viện sẽ áp dụng Quy chế đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-HVTP ngày 03/12/2012 của Giám đốc Học viện Tư pháp.
- Địa điểm đào tạo: Đường số 10, Khu dân cư Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Thời gian đào tạo: Dự kiến 12 tháng (học tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và cả ngày Chủ nhật).
- Thời gian khai giảng dự kiến ngày 10/7/2014
- Học phí: 1.600.000đ/học viên/tháng , học viên được lựa chọn nộp một lần toàn khóa vào ngày nhập học hoặc nộp lần đầu số tiền 10.800.000đ vào ngày nhập học và tiếp tục nộp 6.000.000đ trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày nhập học.
 - Chi phí quản lý lớp:  9.000.000đ/12 tháng.
- Hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh mua hồ sơ  và nộp tại Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ Giáo dục.
- Liên hệ chi tiết: Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ Giáo dục.
Điện thoại: 07102224075  -  07103917935.

Nơi nhận:
- Đăng Website;
- Viện NC&PTCNGD;
- Khoa Đào tạo Luật sư;
- Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: Văn thư, HĐTS.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(Đã ký)


ThS. Nguyễn Thị Hằng NgaNo comments