Share:

 Các hoạt động nghiên cứu khoa học của

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục
 
1. Hội thảo khoa học:

Tên đề tài: Sự phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bạc Liêu năm 2009.


Tên đề tài: Đánh giá tình trạng nhu cầu học Nghề của người dân ở một số Phường, Xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
 untitled
Tên đề tài: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác văn thư trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 
untitled1
2. Tọa đàm khoa học:

Tên đề tài: Đề xuất giải pháp liên kết hỗ trợ xây dựng mô hình phục vụ sinh viên ở ký túc xá trong vùng dự án.


 untitled
Tên đề tài: Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Nghề Đông Dương.

 untitled
- Tên đề tài: Ứng dụng Khoa học Công nghệ- Giáo án điện tử trong giảng dạy.

 untitled
Tên đề tài: Kinh nghiệp và giải pháp trong quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo góp phần năng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương
 
untitled1
3. Đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học cấp thành phố tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.
Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố phát triển tiềm lực khoa học công nghệ thành phố Cần Thơ.
 untitled
Tên đề tài: Văn hóa Cần Thơ : Thực trạng và vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa Cần Thơ trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam.
 untitled
Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ.
 untitled
Tên đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

Không có nhận xét nào