Share:

 Sáng ngày 13/12/2012, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục đã tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Phạm Mạnh Cường, trưởng Tiểu ban Giáo dục – Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Giáo dục làm chủ nhiệm đề tài.

     Th.S Trần Văn Kiệt – Ban Tuyên Giáo phát biểu góp ý Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Phòng quản lý công nghệ Sở khoa học công nghệ tp.Cần Thơ phát biểu

Đại biểu tham dự Hội thảo
Hội đồng đánh giá cao về tính thực tiễn và sáng tạo của đề tài. Sản phẩm nghiên cứu có thể xuất bản dưới dạng sơ đồ thông tin; các chuyên đề cho người đang tác nghiệp văn thư lưu trữ hoặc các bộ tài liệu cho giáo viên chuyền tay nhau làm tốt công tác giảng dạy, công tác văn thư chuyên trách và được ứng dụng thực tiễn trên một số cơ quan.

Không có nhận xét nào