Showing posts with label NCKH. Show all posts
Showing posts with label NCKH. Show all posts

Wednesday, January 2, 2013

Nghiên Cứu Khoa Học 13.12.2012

Sáng ngày 13/12/2012, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục đã tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Phạm Mạnh Cường – trưởng Tiểu ban Giáo dục – Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục làm chủ nhiệm đề tài.
Tại buổi Hội thảo, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận một số nội dung trọng tâm của đề tài. Trên cơ sở đó, trong năm 2013 Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục sẽ triển khai đề án quản lý văn thư hành chính theo chương trình ISO.
Đề tài đã được Hội đồng gồm NGƯT. ThS. Trần Công Chánh (Chủ tịch Hội đồng khoa học), TS. Phan Hữu Phúc), ThS. Trần Văn Kiệt (Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Cần Thơ) và ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng phòng Quản lý Công Nghệ Sở Khoa học Công nghệ Tp.Cần Thơ) đóng góp nhiều ý kiến có giá trị thiết thực.
Hội đồng đánh giá cao về tính thực tiễn và sáng tạo của đề tài. Sản phẩm nghiên cứu có thể xuất bản dưới dạng sơ đồ thông tin; các chuyên đề cho người đang tác nghiệp văn thư lưu trữ hoặc các bộ tài liệu cho cán bộ, công nhân viên chuyền tay nhau làm tốt công tác văn thư chuyên trách.
clip_image002 TS.Phan Hữu Phúc – Viện Trưởng
Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục phát biểu khai mạc Hội thảo
clip_image009
ThS. Phạm Mạnh Cường thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứuclip_image006
Th.S Trần Văn Kiệt – Phó trưởng Ban Tuyên Giáo
Thành ủy Cần Thơ phát biểu góp ý Hội thảo
clip_image012
NGƯT.ThS. Trần Công Chánh phát biểu
clip_image015
Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Phòng quản lý công nghệ
Sở Khoa học Công nghệ tp.Cần Thơ phát biểu
clip_image019
Đại biểu tham dự Hội thảo